Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: 1 godz. 0 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 3 dni temu

Migracja danych (synchronizacja pomiędzy systemem USOSweb a dziekanatami) przeprowadzana jest codziennie o godz. 6:00 i 17:00. Proces ten trwa ok 10 min. - w tym czasie serwis jest zamknięty.

Ślubowanie dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w semestrze letnim 2023/2024

Informujemy, że od dnia 24 lutego br. w systemie USOSweb udostępniony zostanie formularz „ŚLUBOWANIE” (dostępny po zalogowaniu).

Zatwierdzenie wersji elektronicznej ślubowania jest równoznaczne z nabyciem praw studenta i przyjęciem w poczet studentów Politechniki Rzeszowskiej.
Złożenie ślubowania (nabycie praw studenta) wiąże się m. in. z przyjęciem obowiązku terminowego wnoszenia na rzecz Uczelni opłat w wysokości i terminach określonych w odrębnych przepisach.

Niezłożenie ślubowania skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Jednocześnie informujemy, że wydanie zaświadczeń jest możliwe w kolejnym dniu roboczym po potwierdzeniu ślubowania w formie elektronicznej.

Szkolenie BHP dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w semestrze letnim 2023/2024

Informujemy, że studenci i doktoranci rozpoczynający kształcenie na Politechnice Rzeszowskiej są zobowiązani do odbycia obowiązkowego szkolenia BHP oraz, że w roku akademickim 2023/2024 szkolenie BHP będzie się odbywało wyłącznie zdalnie.

Podstawowe informacje:

 1. Szkolenie rozpoczyna się w dniu 26 lutego 2024 r., a kończy w dniu 11 marca 2024 r.
 2. W celu odbycia i zaliczenia szkolenia student/doktorant zobowiązany jest:
  1. zapoznać się z materiałami szkoleniowymi;
  2. zaliczyć test.
 3. Materiały szkoleniowe będą dostępne w sposób ciągły:
  1. w zakładce Aktualności USOSweb;
  2. na stronie kursu: http://e-learning.prz.edu.pl/course/view.php?id=3828 (Kurs: Szkolenie ogólne z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia i ergonomii)

  po zalogowaniu z konta studenckiego należy zapisać się do kursu.

 4. Testy końcowe zostaną udostępnione w dniach od 4 do 8 marca 2024 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem dostępnym:
  1. w zakładce Aktualności USOSweb;
  2. na stronie kursu: http://e-learning.prz.edu.pl/course/view.php?id=3828 (Kurs: Szkolenie ogólne z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia i ergonomii).

Kody dostępu dla poszczególnych wydziałów

Wydział Kod dostępu
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architekturybhp_wbisia
Wydział Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwabhp_wbmil
Wydział Chemicznybhp_wch
Wydział Elektrotechniki i Informatykibhp_weii
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanejbhp_wmifs
Wydział Zarządzaniabhp_wz

Harmonogram wypełniania testu zaliczeniowego szkolenia BHP

Wydział Data
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury4 marca 2024 r.
Wydział Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa5 marca 2024 r.
Wydział Chemiczny6 marca 2024 r.
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej6 marca 2024 r.
Wydział Elektrotechniki i Informatyki7 marca 2024 r.
Wydział Zarządzania7 marca 2024 r.
Termin dodatkowy dla osób, które nie zaliczyły testu lub nie zalogowały się w pierwszym terminie8 marca 2024 r.

Stypendium rektora dla studentów - semestr letni 2023/2024

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów Politechniki Rzeszowskiej na semestr letni w roku akademickim 2023/2024

Świadczenia dla studentów - semestr letni 2023/2024

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi dla studentów Politechniki Rzeszowskiej na semestr letni w roku akademickim 2023/2024

Konto w Microsoft Teams - problem z logowaniem

Na stronie HelpDesk (FAQ \ Studenci \ E-learnig i kształcenie zdalne): https://helpdesk.prz.edu.pl/faq/studenci/e-learnig-i-ksztalcenie-zdalne
dostępne są wskazówki dotyczące aplikacji MS Teams, w tym m.in. zakładania konta, resetowania hasła itp.

Wszystkie czynności są zautomatyzowane, możliwe do samodzielnego przeprowadzenia całodobowo. Warunkiem powodzenia jest postępowanie wg. instrukcji, gdyż procesy te są wieloetapowe.

mLegitymacja dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

Studenci Politechniki Rzeszowskiej mogą korzystać z elektronicznej wersji tradycyjnej legitymacji, czyli mLegitymacji. mLegitymacja studencka działa jak tradycyjny dokument, m.in. ułatwi studentom korzystanie z ustawowych zniżek, np. w komunikacji publicznej.

O mLegitymację mogą się ubiegać studenci, którzy: posiadają status aktywnego studenta, posiadają numer PESEL oraz mają ważną legitymację studencką (ELS). Niezbędne jest także zainstalowanie na telefonie aplikacji mObywatel. Zamówienie, przedłużenie ważności oraz unieważnienie mLegitymacji studenckiej jest możliwe za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS lub na stronie DLA STUDENTÓW > mLegitymacja.

Pokazując mLegitymację na ekranie urządzenia mobilnego, można potwierdzić status studenta oraz skorzystać z wszelkich przysługujących ulg i zwolnień. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu, który nadal jest podstawą do wydania mLegitymacji. Warto podkreślić, że to student decyduje, czy i kiedy zainstaluje mLegitymację, a wszystkie kroki wykonuje samodzielnie bez ingerencji uczelnianej administracji.

Mobilny USOS Politechniki Rzeszowskiej

Zachęcamy studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej do korzystania z aplikacji Mobilny USOS oferującej przydatne funkcjonalności systemu USOS. Aplikacja jest bezpłatna i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play lub App Store.

Szczegółowe informacje o aplikacji: DLA WSZYSTKICH > Mobilny USOS.

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)