Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 13 minut temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 7 dni temu

Migracja danych (synchronizacja pomiędzy systemem USOSweb a dziekanatami) przeprowadzana jest codziennie o godz. 6:00 i 16:00. Proces ten trwa ok 10 min. - w tym czasie serwis jest zamknięty.

 
 
 

Świadczenia dla studentów/doktorantów - semestr zimowy 2020/2021

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. do 12 października 2020 r. dla studentów/doktorantów Politechniki Rzeszowskiej oraz dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 ubiegających się o świadczenia na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 zostanie udostępniony w systemie USOSweb moduł składania wniosków o przyznanie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wypełnione w systemie USOSweb wnioski należy wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami wysłać pocztą/kurierem do Działu Świadczeń dla Studentów, ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów, budynek „J”, pokój 002.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/swiadczenia-dla-studentow/stypendium-socjalne--stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych-i-zapomoga/stypendium-socjalne-stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych-i-zapomoga-rok-akademicki-2020-21

Dział Świadczeń dla Studentów

 
 
 
 

Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia - zmiana w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego

UWAGA!
Zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy o dochodach uzyskanych za 2019 rok dla członków rodziny poniżej 26 roku życia uzyskujących dochody powinno zawierać informacje o:

 1. Dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku podatkowym 2019, w tym informacji o wysokości:
  1. dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy);
  2. podatku należnego;
  3. składek na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu;
  4. kwoty otrzymanej na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku podatkowym.
 2. Przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pliki do pobrania:
Wzór wniosku do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach członka rodziny (DOC)
Wzór wniosku do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach członka rodziny (PDF)

Prorektor ds. kształcenia
Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. Uczelni

 
 
 
 

Lektorat z języka obcego

Szanowni Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

w związku ze zbliżającym się semestrem zimowym, w którym rozpoczynacie lektoraty, uprzejmie prosimy o dokonanie wyboru języka obcego do 31.08.2020 r. Lektorat trwa kolejne cztery semestry (na kierunku FK/E-DL trzy semestry) w wymiarze 120 godzin i kończy się egzaminem po szóstym (na kierunku FK/E-DL po piątym) semestrze nauki na Politechnice.

Przed dokonaniem zapisów, obowiązkowe jest wypełnienie testu poziomującego w przypadku wyboru języka angielskiego. Prosimy o rzetelne odpowiedzi, tak aby wynik testu był miarodajnym wskaźnikiem Waszych umiejętności i pozwolił na przydzielenie Was do właściwej grupy.

Jeżeli opanowaliście już język angielski w stopniu, który Was satysfakcjonuje i nie jesteście zainteresowani kontynuacją tego języka, Studium Języków Obcych oferuje naukę języków: niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego bez konieczności wypełniania testu diagnostycznego.

Po dokonaniu wyboru lektoratu innego niż angielski, prosimy o mail z informacją: nazwisko i imię, nr albumu, kierunek i wybrany język na adres sjo@prz.edu.pl

W celu wykonania testu poziomującego należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
Instrukcja wykonania testu poziomującego.

Studium Języków Obcych

 

Mobilny USOS Politechniki Rzeszowskiej

Zachęcamy studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej do korzystania z aplikacji Mobilny USOS oferującej przydatne funkcjonalności systemu USOS. Aplikacja jest bezpłatna i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play lub App Store.

Szczegółowe informacje o aplikacji: DLA WSZYSTKICH > Mobilny USOS.

strona główna Politechniki Rzeszowskiej

Witaj w systemie USOSweb

W przypadku problemów pojawiających się w trakcie użytkowania systemu prosimy o korzystanie z pomocy kontekstowej oznaczonej przez pomoc

W przypadku problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu USOSweb prosimy o kontakt z administratorem