Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 11 godzin temu

Migracja danych (synchronizacja pomiędzy systemem USOSweb a dziekanatami) przeprowadzana jest codziennie o godz. 6:00 i 16:00. Proces ten trwa ok 10 min. - w tym czasie serwis jest zamknięty.

 
 
 

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga - semestr letni 2020/2021

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 dla studentów

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 dla doktorantów (którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020)

 
 
 
 

Stypendium rektora dla studentów/doktorantów - semestr letni 2020/2021

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium rektora na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 dla doktorantów (którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020)

 
 
 
 

Komunikat
Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie przedłużenia do dnia 1 lutego 2021 r. okresu realizacji zajęć w trybie zdalnym

Treść komunikatu: https://usos.prz.edu.pl/komunikat_R-077-47-8_2020.pdf

Zarządzenia:

 
 
 
 

Zarządzenie Nr 115/2020
Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie organizacji zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym

https://usos.prz.edu.pl/zarz_115_2020_z_20_11_2020_w_spr_organ_zaliczen_i_egzam_w_trybie_zdalnym.pdf

 
 
 
 

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ograniczenie funkcjonowania uczelni reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 16 października 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w Uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

 
 
 
 

E-learnig i kształcenie zdalne

Informujemy, że instrukcje i poradniki dotyczące zdalnego nauczania z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Teams i Moodle dostępne są na stronie:
https://helpdesk.prz.edu.pl/faq/pracownicy/e-learnig-i-ksztalcenie-zdalne

 
 
 
 

Zasady realizacji i udziału w zajęciach prowadzonych w siedzibie uczelni w semestrze zimowym 2020/2021

https://usos.prz.edu.pl/zasady_realizacji_i_udzialu_w_zajeciach_prowadz_w_siedzibie_uczelni_w_sem_zim_2020_21.pdf

 
 
 
 

Komunikat
Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zasad monitoringu i raportowania oraz procedur kształcenia zdalnego

Treść komunikatu: https://stud.prz.edu.pl/zalaczniki/komunikat_kz.pdf

 
 
 
 

Komunikat
Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie postępowania w przypadku odbywania przymusowej kwarantanny przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników dydaktycznych i badawczo–dydaktycznych oraz studentów Politechniki Rzeszowskiej

Treść komunikatu: https://stud.prz.edu.pl/zalaczniki/kwarantanna.pdf

 

Mobilny USOS Politechniki Rzeszowskiej

Zachęcamy studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej do korzystania z aplikacji Mobilny USOS oferującej przydatne funkcjonalności systemu USOS. Aplikacja jest bezpłatna i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play lub App Store.

Szczegółowe informacje o aplikacji: DLA WSZYSTKICH > Mobilny USOS.

strona główna Politechniki Rzeszowskiej

Witaj w systemie USOSweb

W przypadku problemów pojawiających się w trakcie użytkowania systemu prosimy o korzystanie z pomocy kontekstowej oznaczonej przez pomoc

W przypadku problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu USOSweb prosimy o kontakt z administratorem