Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 3 dni temu

Migracja danych (synchronizacja pomiędzy systemem USOSweb a dziekanatami) przeprowadzana jest codziennie o godz. 6:00 i 17:00. Proces ten trwa ok 10 min. - w tym czasie serwis jest zamknięty.

Godziny rektorskie w dniu 14 grudnia 2023 r. dla studentów i pracowników WBIŚiA

Komunikat Nr 16/2023
Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia godzin rektorskich w dniu 14 grudnia 2023 r. dla studentów i pracowników Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

W związku z koniecznością wyboru przedstawicieli Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury do Uczelnianej Komisji Wyborczej działając na podstawie § 16 ust. 4 Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej ustalam w dniu 14 grudnia 2023 r. od 1030 do 1200 godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych bez obowiązku ich odrabiania dla studentów i pracowników Wydziału.

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych dotyczą również zajęć realizowanych przez pracowników Wydziału w innych jednostkach Uczelni.

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Godziny rektorskie w dniu 13 grudnia 2023 r. dla studentów i pracowników Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

Komunikat Nr 15/2023
Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia godzin rektorskich w dniu 13 grudnia 2023 r. dla studentów i pracowników Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

W związku z wyborem przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki i Informatyki do Uczelnianej Komisji Wyborczej działając na podstawie § 16 ust. 4 Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej ustalam w dniu 13 grudnia 2023 r. od 1000 do 1200 godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych bez obowiązku ich odrabiania dla studentów i pracowników Wydziału.

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych dotyczą również zajęć realizowanych przez pracowników Wydziału w innych jednostkach Uczelni.

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Godziny rektorskie w dniu 12 grudnia 2023 r. dla studentów i pracowników Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej

Komunikat Nr 14/2023
Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia godzin rektorskich w dniu 12 grudnia 2023 r. dla studentów i pracowników Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej

W związku z wyborem przedstawicieli Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej do Uczelnianej Komisji Wyborczej działając na podstawie § 16 ust. 4 Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej ustalam w dniu 12 grudnia 2023 r. od 1030 do 1200 godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych bez obowiązku ich odrabiania dla studentów i pracowników Wydziału.

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych dotyczą również zajęć realizowanych przez pracowników Wydziału w innych jednostkach Uczelni.

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Szkolenie BHP dla studentów i doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów w semestrze zimowym 2023/2024

Informujemy, że studenci i doktoranci rozpoczynający kształcenie na Politechnice Rzeszowskiej są zobowiązani do odbycia obowiązkowego szkolenia BHP oraz, że w roku akademickim 2023/2024 szkolenie BHP będzie się odbywało wyłącznie zdalnie.

Podstawowe informacje:

 1. W celu odbycia i zaliczenia szkolenia student/doktorant zobowiązany jest:
  1. zapoznać się z materiałami szkoleniowymi;
  2. zaliczyć test.
 2. Materiały szkoleniowe będą dostępne w sposób ciągły:
  1. w zakładce Aktualności USOSweb;
  2. na stronie kursu: http://e-learning.prz.edu.pl/course/view.php?id=3828 (Kurs: Szkolenie ogólne z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia i ergonomii)

  po zalogowaniu z konta studenckiego należy zapisać się do kursu.

Kody dostępu dla poszczególnych wydziałów i Szkoły Doktorskiej

Wydział Kod dostępu
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architekturybhp_wbisia
Wydział Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwabhp_wbmil
Wydział Chemicznybhp_wch
Wydział Elektrotechniki i Informatykibhp_weii
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanejbhp_wmifs
Wydział Mechaniczno-Technologicznybhp_wmt
Wydział Zarządzaniabhp_wz
Szkoła Doktorskabhp_sd

Staż w BorgWarner Poland Sp. z o.o.

Informujemy, że w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza a BorgWarner Poland Sp. z o.o. studenci Politechniki Rzeszowskiej mogą odbywać w BorgWarner Poland staż, w tym również staż płatny.

Uwaga! W przypadku staży płatnych ze stypendium stażowego potrącane są: składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

W związku ze zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczącymi m in. zasad ustalania opłat za studia zapraszamy do zapoznania się tekstem jednolitym zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 51/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych.

Zarządzenie nr 65/2023 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 8 września 2023 r. (PDF, 639 KB)
zmieniające zarządzenie nr 51/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych.

Konto w Microsoft Teams - problem z logowaniem

Na stronie HelpDesk (FAQ \ Studenci \ E-learnig i kształcenie zdalne): https://helpdesk.prz.edu.pl/faq/studenci/e-learnig-i-ksztalcenie-zdalne
dostępne są wskazówki dotyczące aplikacji MS Teams, w tym m.in. zakładania konta, resetowania hasła itp.

Wszystkie czynności są zautomatyzowane, możliwe do samodzielnego przeprowadzenia całodobowo. Warunkiem powodzenia jest postępowanie wg. instrukcji, gdyż procesy te są wieloetapowe.

mLegitymacja dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

Studenci Politechniki Rzeszowskiej mogą korzystać z elektronicznej wersji tradycyjnej legitymacji, czyli mLegitymacji. mLegitymacja studencka działa jak tradycyjny dokument, m.in. ułatwi studentom korzystanie z ustawowych zniżek, np. w komunikacji publicznej.

O mLegitymację mogą się ubiegać studenci, którzy: posiadają status aktywnego studenta, posiadają numer PESEL oraz mają ważną legitymację studencką (ELS). Niezbędne jest także zainstalowanie na telefonie aplikacji mObywatel. Zamówienie, przedłużenie ważności oraz unieważnienie mLegitymacji studenckiej jest możliwe za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS lub na stronie DLA STUDENTÓW > mLegitymacja.

Pokazując mLegitymację na ekranie urządzenia mobilnego, można potwierdzić status studenta oraz skorzystać z wszelkich przysługujących ulg i zwolnień. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu, który nadal jest podstawą do wydania mLegitymacji. Warto podkreślić, że to student decyduje, czy i kiedy zainstaluje mLegitymację, a wszystkie kroki wykonuje samodzielnie bez ingerencji uczelnianej administracji.

Mobilny USOS Politechniki Rzeszowskiej

Zachęcamy studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej do korzystania z aplikacji Mobilny USOS oferującej przydatne funkcjonalności systemu USOS. Aplikacja jest bezpłatna i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play lub App Store.

Szczegółowe informacje o aplikacji: DLA WSZYSTKICH > Mobilny USOS.

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)