Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy CAM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/O-ZI>SysCAM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy CAM
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla specjalności: Programowanie i automatyzacja obróbki.

Treści kształcenia

- Zaznajomienie z środowiskiem pracy zintegrowanego systemu produkcyjnego w zakresie modułu CAD. Podstawy modelowania geometrii części walcowych i pryzmatycznych.

- Zaznajomienie z podstawowymi operacjami modelowania CAD w tym: modelowanie bryłowe, pochylenia, szyki, algebra Boole’a, modelowanie poprzez szkice.

- Zaznajomienie z podstawowymi analizami obrabianej części pod względem zaokrągleń, pochyleń, maksymalnego wysięgu narzędzia. Zastosowanie modułu CAD na potrzeby moduły CAM - modyfikacje części obrabianych i tworzenie półfabrykatów.

- Zaznajomienie z środowiskiem pracy zintegrowanego systemu produkcyjnego w zakresie modułu CAM. Programowanie obróbki części tokarskich: tworzenie ścieżek narzędziowych dla zabiegów toczenia zgrubnego i wykończeniowego powierzchni zewnętrznych. Weryfikacja poprawności danych pośrednich poprzez symulację zaprogramowanych ścieżek toru ruchu narzędzia.

- Programowanie obróbki części tokarskich: tworzenie ścieżek narzędziowych dla zabiegów wiercenia, toczenia zgrubnego i wykończeniowego powierzchni wewnętrznych. Weryfikacja poprawności danych pośrednich poprzez symulację zaprogramowanych ścieżek toru ruchu narzędzia.

- Programowanie obróbki części tokarskich: tworzenie ścieżek narzędziowych dla toczenia rowków i podcięć. Weryfikacja poprawności danych pośrednich poprzez symulację zaprogramowanych ścieżek toru ruchu narzędzia.

- Programowanie obróbki części tokarskich: tworzenie ścieżek narzędziowych dla toczenia gwintów oraz operacji tokarskich w dwóch zamocowaniach. Analiza symulacji orbóbki wolumetrycznej.

- Programowanie obróbki części frezarskich: tworzenie ścieżek narzędziowych dla frezowania płaszczyzn i czopów elementów pryzmatycznych. Weryfikacja poprawności danych pośrednich poprzez symulację zaprogramowanych ścieżek toru ruchu narzędzia.

- Programowanie obróbki części frezarskich: tworzenie ścieżek narzędziowych dla frezowania kieszeni i rowków elementów pryzmatycznych. Weryfikacja poprawności danych pośrednich poprzez symulację zaprogramowanych ścieżek toru ruchu narzędzia.

- Programowanie obróbki części frezarskich: tworzenie ścieżek narzędziowych dla zabiegów wiertarskich wykonywanych na frezarkach. Weryfikacja poprawności danych pośrednich poprzez symulację zaprogramowanych ścieżek toru ruchu narzędzia.

- Programowanie obróbki części frezarskich: podstawy obróbki frezarskiej w kilku zamocowaniach. Weryfikacja poprawności danych pośrednich poprzez symulację zaprogramowanych ścieżek toru ruchu narzędzia.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Krzysztof Augustyn - NX CAM. Programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC - HELION. - 2009

SIEMENS - Dokumentacja programu NX - . -

Jan SZADKOWSKI, Roman STRYCZEK, Grzegorz NIKIEL - PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE - Bielsko-Biała. - 1995

Dariusz Jóźwiak, Marcin Antosiewicz - NX Podstawy modelowania. Synchronous i Realize Shape. - CAMDivision. - 2014

Dariusz Jóźwiak - NX Projektowanie form wtryskowych - CAMDivision. - 2014

Marcin Antosiewicz - NX Projektowanie tłoczników wielotaktowych. - CAMDivision. - 2014

Podręcznik napisany pod redakcją Krzysztofa Augustyna. - NX CAM Virtual Machine. Podręcznik programisty CNC. - CAMDivision. - 2016

Piotr Menchen, Adam Budzyński - NX 8.5 Ćwiczenia - GMSystem. -

Piotr Menchen - NX 9.0 Ćwiczenia - GMSystem. -

Literatura do samodzielnego studiowania

SIEMENS - NX CAST dla modułu Manufacturing - . - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie modelowania części maszyn w systemie CAD na potrzeby modułu CAM.laboratoriumZaliczenie praktyczne – sprawdzian nr 1.
Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie programowania automatycznego w systemie CAM podstawowych operacji tokarskich. Potrafi opracować program sterujący zgodnie z procesem technologicznym. Posiada umiejętność przeprowadzenia symulacji danych pośrednich otrzymanych metodą programowania automatycznego. Zna opcje systemu CAM umożliwiające analizę i weryfikację zaprogramowannych torów ruchu narzędzlaboratoriumZaliczenie praktyczne – sprawdzian nr 2.
Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie programowania automatycznego w systemie CAM podstawowych operacji frezarskich. Potrafi opracować program sterujący zgodnie z procesem technologicznym. Posiada umiejętność przeprowadzenia symulacji danych pośrednich otrzymanych metodą programowania automatycznego. Zna opcje systemu CAM umożliwiające analizę i weryfikację zaprogramowannych torów ruchu narzędlaboratoriumZaliczenie praktyczne – sprawdzian nr 3.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada znajomość obsługi zintegrowanego systemu zarządzania produktem w zakresie podstawowym CAD i CAM.
Posiada umiejętność doboru narzędzi oraz parametrów skrawania na potrzeby opracowania programu obróbkowego w systemie CAM.
Posiada umiejętność opracowania procesu technologicznego dla prostej części tokarskiej.
Posiada umiejętność programowania opracowanego procesu technologicznego części tokarskich w module CAM.
Posiada umiejętność opracowania procesu technologicznego dla prostej części frezarskiej.
Posiada umiejętność programowania opracowanego procesu technologicznego części frezarskich w module CAM.
Posiada umiejętność opracowania dokumentacji technologicznej dla części tokarskich oraz frezarskich.
Posiada umiejętność określania czasu pracy narzędzia oraz czasu pracy obrabiarki w procesie obróbki części.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chlost
Prowadzący grup: Michał Chlost
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rydzak, Piotr Żurek
Prowadzący grup: Tomasz Ordon, Tomasz Rydzak, Piotr Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Żurawski, Piotr Żurek
Prowadzący grup: Karol Żurawski, Piotr Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Szajna, Piotr Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)