Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie procesów materiałowych 2 (kształtowanie plastyczne) MI0-DI>TPMII(KP)
Reguły punktacji przedmiotu

MI-DI - Inżynieria materiałowa, st. I-go stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MI-DI
Inżynieria materiałowa, st. I-go stopnia
zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
4
(2011/12-L - 2016/17-Z)
5
(2016/17-L - ...)
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)