Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 7 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2 dni temu

Migracja danych (synchronizacja pomiędzy systemem USOSweb a dziekanatami) przeprowadzana jest codziennie o godz. 6:00 i 16:00. Proces ten trwa ok 10 min. - w tym czasie serwis jest zamknięty.

 
 
 

Jednorazowa zapomoga z powodu COVID-19

Informujemy, że studenci oraz doktoranci (którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020) mają prawo ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi, jeżeli znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej, w związku z istniejącą pandemią choroby COVID-19, a w szczególności w związku z wprowadzeniem ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

W terminie do 9 lipca 2021 r. należy wypełnić wniosek w systemie USOSweb.

Wypełniony i zatwierdzony w systemie USOSweb wniosek, należy wydrukować, podpisać i wysłać za pośrednictwem poczty/kuriera do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów, ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów, budynek „J", pokój 101. Oprócz wniosku, student lub doktorant powinien przesłać dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Uczelni pod adresem: https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/swiadczenia-dla-studentow/stypendium-socjalne-stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych-i-zapomoga-rok-akademicki-2020-21

Biuro Pomocy Materialnej dla Studentów

 
 
 
 

Komunikat nr 9/2021
Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 23 czerwca 2021 r.

https://usos.prz.edu.pl/komunikat_9_realizacja_zajec_dydaktycznych_od_4_maja_do_23_czerwca_2021.pdf

 
 
 
 

Pomoc materialna - semestr letni 2020/21

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 w miesiącach kwiecień i maj:

 
 
 
 

Komunikat nr 4/2021
Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zaktualizowanych zasad monitoringu i raportowania oraz procedur kształcenia zdalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

https://usos.prz.edu.pl/komunikat_4_2021_procedury_ksztalcenia_zdalnego_monitoring_sem_letni.pdf

 
 
 
 

mLegitymacja dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

Studenci Politechniki Rzeszowskiej mogą korzystać z elektronicznej wersji tradycyjnej legitymacji, czyli mLegitymacji. mLegitymacja studencka działa jak tradycyjny dokument, m.in. ułatwi studentom korzystanie z ustawowych zniżek, np. w komunikacji publicznej.

O mLegitymację mogą się ubiegać studenci, którzy: posiadają status aktywnego studenta, posiadają numer PESEL oraz mają ważną legitymację studencką (ELS). Niezbędne jest także zainstalowanie na telefonie aplikacji mObywatel. Zamówienie, przedłużenie ważności oraz unieważnienie mLegitymacji studenckiej jest możliwe za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS (DLA WSZYSTKICH > Mobilny USOS) lub na stronie DLA STUDENTÓW > mLegitymacja.

Pokazując mLegitymację na ekranie urządzenia mobilnego, można potwierdzić status studenta oraz skorzystać z wszelkich przysługujących ulg i zwolnień. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu, który nadal jest podstawą do wydania mLegitymacji. Warto podkreślić, że to student decyduje, czy i kiedy zainstaluje mLegitymację, a wszystkie kroki wykonuje samodzielnie bez ingerencji uczelnianej administracji.

 
 
 
 

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ograniczenie funkcjonowania uczelni reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 16 października 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w Uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

 
 
 
 

E-learnig i kształcenie zdalne

Informujemy, że instrukcje i poradniki dotyczące zdalnego nauczania z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Teams i Moodle dostępne są na stronie:
https://helpdesk.prz.edu.pl/faq/pracownicy/e-learnig-i-ksztalcenie-zdalne

 
 
 
 

Komunikat
Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie postępowania w przypadku odbywania przymusowej kwarantanny przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników dydaktycznych i badawczo–dydaktycznych oraz studentów Politechniki Rzeszowskiej

Treść komunikatu: https://stud.prz.edu.pl/zalaczniki/kwarantanna.pdf

 

Mobilny USOS Politechniki Rzeszowskiej

Zachęcamy studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej do korzystania z aplikacji Mobilny USOS oferującej przydatne funkcjonalności systemu USOS. Aplikacja jest bezpłatna i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play lub App Store.

Szczegółowe informacje o aplikacji: DLA WSZYSTKICH > Mobilny USOS.

strona główna Politechniki Rzeszowskiej

Witaj w systemie USOSweb

W przypadku problemów pojawiających się w trakcie użytkowania systemu prosimy o korzystanie z pomocy kontekstowej oznaczonej przez pomoc

W przypadku problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu USOSweb prosimy o kontakt z administratorem